Zrównoważone budownictwo

Celem naszej działalności jest realizacja projektów budowlanych w taki sposób, aby  chronić środowisko oraz integrować nowe inwestycje z istniejącą infrastrukturą. W trakcie prac ograniczamy ilości odpadów, zanieczyszczeń oraz stopień degradacji środowiska naturalnego.

Efektywność energetyczna

New Construction Concept jest firmą, która wdraża nowoczesne technologie w zakresie efektywnego wykorzystania energii, wody oraz wszelkich innych zasobów naturalnych. Nasza oferta obejmuje m. in. Wdrożenia systemu Tri-Generacji.