Certyfikat BREEAM
najwyższe wymagania i standardy w tworzeniu zrównoważonych, energooszczędnych obiektów

Budowa GPP Business Park budynek nr 4, którą zrealizowaliśmy jako Generalny Wykonawca, uzyskała najwyższą ocenę Outstanding w systemie „ BREEAM International New Construction 2016”

New Construction Concept jest jedną z nielicznych firm w Europie, które osiągnęły tak wysoki poziom w tworzeniu zrównoważonych, energooszczędnych obiektów

Certyfikat BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod) jest wieloaspektowym systemem oceny budynków stosowanym przez inwestorów, deweloperów i najemców. Spełnienie wymogów BREEAM pomaga budynkom w osiągnięciu niższych kosztów użytkowania, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz stworzenia środowiska przyjaznego dla zdrowia i komfortu użytkowników. To polisa na przyszłość, potwierdzająca wysoki standard wykonania, zastosowanie ekologicznych rozwiązań, gwarantująca komfort użytkowania.

Końcową ocena BREEAM „Outstanding” na poziomie 88,3% została uzyskana dzięki wysokiej punktacji w poszczególnych kategoriach:

  • zarządzanie projektem inwestycji oraz procesem budowy61%

  • energooszczędność oraz właściwości materiałów wykorzystanych do budowy i wykończenia budynku82%

  • komfort użytkowania budynku100%

  • poziom zużycia energii w budynku89%

  • lokalizacja budynku, odległość komunikacji miejskiej100%

  • sposób zarządzania gospodarką wodno-ściekową67%

  • sposób zarządzania odpadami57%

  • sposób zagospodarowania terenu wokół budynku90%

  • rozwiązania, które zastosowano w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń67%

  • innowacyjność inwestycji70%