Jako Generalny Wykonawca realizujemy wszelkie prace związane z inwestycją, od prac projektowych poprzez proces budowy, aż do otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Doskonale zorganizowane zaplecze finansowe, sprzętowe oraz logistyczne, a także wysoce wyspecjalizowana kadra dają możliwość realizacji dowolnego projektu zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Klienta.

Wszelkie obiekty budujemy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz drogową, a także zagospodarowaniem terenu.

Zakres prac jaki realizujemy w ramach generalnego wykonawstwa:

 • projektowanie oraz kosztorysowanie,
 • organizacja procesu zawierania umów z podwykonawcami i dostawcami,
 • prace geodezyjne i geotechniczne,
 • wzmocnienie podłoża, zabezpieczenie wykopów, posadowienie specjalne (pośrednie),
 • roboty ziemne, wyburzeniowe,
 • konstrukcja obiektów,
 • montaż instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych,
 • prace wykończeniowe – w tym aranżacja i rearanżacja wnętrz (fit-out),
 • zagospodarowanie terenu
 • przeprowadzanie odbiorów gotowego obiektu budowlanego,
 • przeprowadzenie procesu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

NCC nie tylko prowadzi oraz nadzoruje budowy, ale również dba o dobre relacje z podwykonawcami, dzięki czemu na placu budowy panuje atmosfera współpracy i zaufania, a prace związane z kolejnymi etapami budowy przebiegają sprawnie, terminowo i w dobrej jakości.

Nasz potencjał wykonawczy pozwala nam na realizację budynków produkcyjnych, hal magazynowych,  budynków handlowo-usługowych, budynków użyteczności publicznej, budynków komercyjnych oraz mieszkalnych budynków jedno- i wielorodzinnych.

Wykonane przez nas budynki są trwałe, funkcjonalne, nowoczesne, zrealizowane w systemie budownictwa ekologicznego z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii.

Oprócz prac związanych z wykonawstwem nowych obiektów nasza oferta obejmuje również modernizację istniejących budynków.