Certyfikat

Certyfikat BREEAM

Budowa GPP Business Park budynek nr 4, którą zrealizowaliśmy jako Generalny Wykonawca, uzyskała najwyższą ocenę Outstanding w systemie „ BREEAM International New Construction 2016”

New Construction Concept jest jedną z nielicznych firm w Europie, które osiągnęły tak wysoki poziom w tworzeniu zrównoważonych, energooszczędnych obiektów

Certyfikat BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod) jest wieloaspektowym systemem oceny budynków stosowanym przez inwestorów, deweloperów i najemców. Spełnienie wymogów BREEAM pomaga budynkom w osiągnięciu niższych kosztów użytkowania, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz stworzenia środowiska przyjaznego dla zdrowia i komfortu użytkowników. To polisa na przyszłość, potwierdzająca wysoki standard wykonania, zastosowanie ekologicznych rozwiązań, gwarantująca komfort użytkowania.