Aranżacje

Aranżacja firmy

Aranżacje powierzchni biurowych TNT/FedEx

– Katowice

Rodzaj zadania

Realizacja aranżacji kondygnacji P02 i P03 w budynku administracyjno-biurowym GPP4 w Katowicach przy ul. Konduktorskie 39  w zakresie prac projektowych i wykonawczych.

Zakres prac

  1. Wykonanie pełnobranżowego projektu wykonawczego w zakresie architektury, instalacji elektrycznych i słaboprądowych (SAP, IT), instalacji HVAC, wod-kan, Automatyki i BMS,
  2. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych,
  3. Wykonanie robót z zakresu instalacji sanitarnych i HVAC w tym m.in. montaż belek
    grzewczo-chłodzących, kompleksowe wykończenie i wyposażenie sanitariatów, etc.),
  4. Wykonanie robót z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz
    z wyposażeniem,
  5. Wykonaniu robót z zakresu instalacji SAP,
  6. Wykonanie instalacji strukturalnej IT.

INWESTOR:
TNT / FedEx

WARTOŚĆ:
ok. 4,90 mln zł

POWIERZCHNIA:
2030 m2

TERMIN REALIZACJI:
11.2018 – 02.2019