Budownictwo użyteczności publicznej

Wybudowany dla Politechniki Łódzkiej budynek pasywny, charakteryzuje się nie tylko zastosowaniem najefektywniejszych rozwiązań budowlanych, pozwalających na ograniczenie do minimum strat ciepła przez przegrody, ale również zaawansowanych technologicznie instalacji i urządzeń odpowiedzialnych za zapewnienie jak najniższego zużycia energii, redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery i wysoki standard użytkowania obiektu. Odpowiednio zaprojektowane bryła i orientacja budynku w połączeniu z koncentracją przeszkleń na południowej fasadzie pozwala na maksymalne wykorzystanie zysków ciepła z promieniowania słonecznego.

Budynek pełni funkcję biurową i naukowo-dydaktyczną pozwalając na prowadzenie demonstracji i analiz zastosowanych technologii. Został wyposażony w nowoczesne pompy ciepła, wysokowydajny system wentylacji i chłodzenia, instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii, a nad całością czuwa zaawansowany system BMS, którego zadaniem jest sterowanie poszczególnymi elementami budynku dostosowując je na podstawie aktualnie panujących warunków atmosferycznych do stawianych wymagań.

Dla celów demonstracyjnych budynek wyposażono w okna z szybami fotowoltaicznymi rozmieszczonymi na różnych elewacjach oraz okno z szybą grzewczą. Instalacje teletechniczne, odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania zostały wzajemnie skomunikowane w systemie integracji budynkowej (BIS).

Pasywny Budynek Politechniki Łódzkiej

– Łódź

Rodzaj zadania

Zaprojektowanie i wybudowanie budynku administracyjno-dydaktycznego spełniającego kryteria budownictwa pasywnego.

Zakres prac

  1. Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych (w tym PV – fotowoltaicznych) i teletechnicznych oraz BMS,
  2. Wykonanie prac rozbiórkowych istniejącego budynku,
  3. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych,
  4. Wykonanie robót z zakresu instalacji sanitarnych i HVAC wraz z wyposażeniem,
  5. Wykonanie robót z zakresu instalacji elektrycznych (w tym PV i magazyn energii)
    i teletechnicznych (DSO, CCTV, SSWiN, KD, itp.) z wyposażeniem,
  6. Wykonanie przyłączenia do istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu wraz
    z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu obiektu.

INWESTOR:
POLITECHNIKA ŁÓDZKA

WARTOŚĆ:
ok. 10,0 mln zł

POWIERZCHNIA:
1 230,2 m2

TERMIN REALIZACJI:
02.2020 – 12.2021