Budownictwo przemysłowe

BUDOWA PASYWNEGO BUDYNKU BIUROWEGO | ZIELONA GÓRA

Rodzaj zadania

Budowa wzorcowego, pasywnego budynku biurowego – etap I w Zielonej Górze – Nowym Kisielinie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres prac

 1. Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych (w tym PV)
  i teletechnicznych oraz BMS,
 2. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych,
 3. Wykonanie robót z zakresu instalacji sanitarnych i HVAC wraz
  z wyposażeniem,
 4. Wykonanie robót z zakresu instalacji elektrycznych (w tym PV)
  i teletechnicznych (DSO, CCTV, SSWiN, KD, itp.) z wyposażeniem,
 5. Wykonanie zewnętrznych instalacji uzbrojenia terenu z przyłączami wrazz zagospodarowaniem terenuw otoczeniu obiektu.

INWESTOR:
Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

PLANOWANA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
2 251,60m2, netto 3 487,01m2

 

Zespołowi odpowiedzialnemu za realizację prac na najwyższym poziomie życzymy powodzenia!